the world as i found it
home | kunstenaars | about | praktisch | atelier | colofon
atelier
the World as I found it
een groepstentoonstelling van het weekendatelier fotokunst
SLAC / Academie Beeldende Kunst


Welke sporen laat het bewegende lichaam na? Wat is de vertelkracht van gevels als grens tussen het openbaar en privé-leven? Hoe beleef ik de schaamte om mijn 'anders' zijn? Dit zijn enkele van de uitgangspunten die aan bod komen in de tentoonstelling 'the World as I found it'. Het is een groepstentoonstelling waarin (ex-)studenten digitale fotokunst van SLAC-docent Johan Mangelschots elk een vrij gekozen project voorstellen.

Minstens even divers als de tentoongestelde projecten is de levensloop van deze opkomende kunstenaars. Verscheidenheid die zich laat kennen door hun geboortedatum, hun opleiding en hun beroep. Ze zijn 45, 67 of 32 jaar oud, afkomstig uit Bree, Brussel of Brugge, opgeleid tot ingenieur, antropoloog of onderwijzer. Ze werken als accountant, graficus of aardobservator.

Als je er naar op zoek gaat, lijkt een verband tussen hun achtergrond en de thematiek soms voor de hand liggend. Of is het toeval dat de architect de bebouwde ruimte onderzoekt en de socioloog zich buigt over de stelling dat het geheel meer is dan de som van de delen ? Maar wat dan met de fotoreeks van opgezette dieren waar zich een spanningsboog aftekent van grap tot gruwel? Of wat met de ingescande beelden van op straat gevonden voorwerpen?

In de wisselwerking tussen de waargenomen werkelijkheid en de persoonlijke benadering laat de betekenis van de werken zich voelen, voorbij de obligate kengegevens. Minstens evenveel als in het gekozen onderwerp schuilt deze in de fotografische werkwijze van de auteurs. Die varieert van gecontroleerde studio-opnames tot pure improvisatie of computermanipulaties bij de nabewerking.

Dat deze werkwijzen tegelijkertijd zo sterk kùnnen verschillen danken de deelnemers voor een stuk aan hun opleiding die garant staat voor een zeer open visie op het ontwikkelen van een individuele expressievorm. Niet technische virtuositeit, noch de hype van de dag staan daarin als doelstelling voorop, maar wel het vinden van antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Hoe kijk ik naar de wereld? Hoe communiceer ik via mijn eigen beeldtaal?

Zij nodigen u van harte uit tot een nadere kennismaking met hun werk.
© the World as I found it - 2024